Bài giảng học phần Thống kê kinh tế

Bài giảng học phần Thống kê kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của thống kê kinh tế, thống kê dân số và lao động, thống kê của cải quốc dân, thống kê Giá trị sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.