Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Khởi sự kinh doanh – Bài 4: Lập kế hoạch kinh doanh" để nắm chi tiết các kiến thức bao gồm mô tả về kế hoạch kinh doanh; giải thích tại sao cần phải lập bản kế hoạch kinh doanh; xác định được các loại bản kế hoạch kinh doanh.