Bài giảng Kinh tế học vi mô 1: Chương 1 - TS. Hoàng Khắc Lịch

Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học và kinh tế học vi mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học vi mô; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất; b vấn đề kinh tế cơ bản và các hệ thống kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.