Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu về Kinh tế học vĩ mô - Nguyễn Hòa Bảo

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu về Kinh tế học vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế học, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu những gì, những nhà kinh tế học tư duy như thế nào, tại sao những nhà kinh tế học luôn bất đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.