Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, số mốt, số trung vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.