Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về thị trường ngoại hối; nghiệp vụ trên thị trường giao ngay; nghiệp vụ phái sinh.