Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế

"Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế" giúp người học nắm được các kiến thức khái quát về thị trường vốn quốc tế; thị trường trái phiếu quốc tế; thị trường cổ phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập.