Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế; phương thức thanh toán chuyển tiền và ghi sổ; các chứng từ thanh toán quốc tế; các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế; tín dụng quốc tế; tín dụng thương mại quốc tế; các chỉ tiêu cơ bản trong tín dụng thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!