Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

"Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về thương mại điện tử; đặc điểm và phân loại thương mại điện tử; sự phát triển của thương mại điện tử và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến các lĩnh vực khác; các mô hình kinh doanh thương mại điện tử; giao dịch điện tử; hợp đồng điện tử; thanh toán điện tử; chữ ký số và chứng thực chữ ký số;... Mời các bạn cùng tham khảo!