Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.2

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1.2 Tổng quan về máy tính và hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm máy tính; Các thành phần cơ bản của máy tính; Lịch sử ra đời của máy tính; Khái niệm hệ điều hành; Các hệ điều hành thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!