Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.1

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.1 Thiết kế và trình bày một báo cáo nghiên cứu ở dạng trình chiếu đa phương tiện, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số phần mềm trình chiếu đa phương tiện; Các bước để xây dựng một bài trình chiếu đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo!