Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.2

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số kỹ thuật nâng cao cho bài trình chiếu đa phương tiện. Kỹ năng trình bày và báo cáo với phần mềm trình chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!