Ebook 100 bài học Tiếng Nhật - Kien Maiko

Cuốn sách 100 bài học tiếng Nhật giúp người đọc bổ sung vốn từ vựng tiếng Nhật với nhiều chủ đề: gia đình, làm quen, đất nước và ngôn ngữ, đọc và viết, số, giờ, ngày trong tuần,... Với cuốn sách này, mọi người có thể tự học tiếng Nhật căn bản mà không phải đến lớp.