Ebook 21 bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "21 bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử" trình bày về nghệ thuật tạm dừng trước khi phát biểu; nghệ thuật nói lời mở đầu; nghệ thuật thể hiện phong thái; nghệ thuật thể hiện thông điệp; nghệ thuật nói ngăn gọn; nghệ thuật trích dẫn; nghệ thuật nêu thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!