Ebook 9 quy tắc đầu tư tiền bạc để trở thành triệu: Phần 1

Ebook 9 quy tắc đầu tư tiền bạc để trở thành triệu phần 1 có nội dung gồm 5 quy tắc. Quy tắc 1: chi tiêu để giàu có, quy tắc 2: sử dụng tất cả các đồng minh đầu tư tuyệt vời mà bạn có, quy tắc 3: tỉ lệ nhỏ sức bật lớn, quy tắc 4: chế ngự kẻ thù trong gương, quy tắc 5: thu về lợi nhuận lớn với một danh mục đầu tư hợp lý Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!