Ebook Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Không chỉ là tăng trưởng kinh tế - Nhập môn về phát triển bền vững", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân - Tìm ra một sự kết hợp hợp lý, toàn cầu hóa - Đầu tư nước ngoài và viện trợ nước ngoài, nguy cơ của thay đổi khí hậu toàn cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.