Ebook Kinh tế học (Tập 2)

Cuốn "Kinh tế học" (Tập 2) trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô, tài khoản sản phẩm và thu nhập quốc dân, tiêu dùng và đầu tư, tổng cầu và mô hình số nhân, thương mại quốc tế, tổng cung, tăng trưởng kinh tế và các chính sách kinh tế vĩ mô, chu kỳ kinh doanh, quản lý nền kinh tế toàn cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.