Ebook Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước theo hướng kết quả đầu ra ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.