Ebook Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Ebook Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019 trình bày các số liệu về tổng sản phẩm trong nước ở quý IV; nông, lâm nghiệp và thủy sản; chỉ số sản xuất công nghiệp; sản phẩm công nghiệp chủ yếu; đầu tư trực tiếp của nước ngoài; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV năm 2019 (giá hiện hành)...