Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - TS. Hà Thị Ngọc Oanh

Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam gồm 2 phần chính: Phần 1 - đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, phần 2 - hướng dẫn cách lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật. Nghiên cứu sách sẽ phần nào giúp bạn đọc hình dung bức tranh chung về hội nhập kinh tế của Việt Nam. Mời bạn tham khảo.