Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng VinaPhone

Luận văn: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng VinaPhone được trình bày hệ thống bao gồm 5 chương. Mỗi chương tương ứng với những nội dung khác nhau, song hành với những cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ, phương pháp nghiên cứu, các kết quả phân tích thông tin, xây dựng mô hình nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của mạng,... Luận văn đem đến tính thực tiển, gia tăng sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ nói chung, mạng di động VinaPhone nói riêng thông qua chương V đề ra một số đề xuất gợi ý chính sách. Mời các doanh nghiệp mạng cùng tham khảo.