Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác - Đặng Thanh Nhựt

Sử dụng Data-Validation là một cách dễ nhất để áp dụng một quy tắc nhập liệu cho một dãy dữ liệu. Theo mặc định, Excel chỉ cho phép Data-Validation sử dụng những danh sách nguồn nằm trong cùng một Sheet với dãy dữ liệu sẽ được áp dụng quy tắc này. Tuy nhiên, vẫn có cách để lách khỏi chuyện đó. Cách này sẽ giúp bạn làm cho Data-Validation có thể sử dụng những danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo tài liệu Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác.