Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của nghiên cứu, giai đoạn kế hoạch NC, giai đoạn thực hiện NC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.