Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 2 - NXB Tài chính

Phần 2 ebook gồm các chương: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án, cân bằng chi phí - Thời gian và rút ngắn thời gian dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.