Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft" trình bày các nội dung chính sau: Tam giác vàng phát triển phần mềm; Các nguyên tắc phát triển phần mềm; Đảm bảo tính ổn định của phần mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.