Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường: Phần 1

Cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường" gợi lên đọc những cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo nhà nước, các viên chức cố vấn kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và đại phương, các nhà doanh nghiệp, các học giả,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.