Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị, lời cuối tâm thư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.