Ebook Những người bạn Cố đô Huế (Tập XIX): Phần 2 - NXB Thuận Hóa

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những người bạn Cố đô Huế (Tập XIX)", phần 2 trình bày các nội dung: Những bức thư của Đại úy lính thủy đánh bộ J.Petit Jean Roger Nam Kỳ - Trung Kỳ - Bắc Kỳ; những bức thư của Đại úy lính thủy đánh bộ J.Petit Jean Roger; những nơi thờ tự ở làng Bắc Vọng Đông; cuộc thảm sát vùng Moi-xe và đấu vết con đường thuộc địa số 14 giữa Tan-an và Đac-Main. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.