• Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề...

   116 p hce 24/09/2022 19 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: một số nội dung...

   120 p hce 24/09/2022 14 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 1 của giáo trình gồm 3 chương đầu, trình bày về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng, nhiệm vụ của xã hội học; hành động xã hội, tương...

   94 p hce 23/08/2022 24 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 2 của giáo trình gồm 3 chương sau, trình bày về: xã hội hóa; biến đổi xã hội; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt;... Mời các bạn...

   69 p hce 23/08/2022 27 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2021): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2021): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật,...

   116 p hce 23/08/2022 35 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2021): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2021): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật,...

   120 p hce 23/08/2022 33 0

 • Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học" giới thiệu thực trạng khoa học tâm lý và sự phát triển lý luận chung của nó, các tiếp cận hệ thống trong tâm lý học, phạm trù phản ánh trong tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   286 p hce 25/07/2022 65 0

 • Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học" trình bày các nội dung: Vấn đề hoạt động trong tâm lý học, vấn đề giao tiếp trong tâm lý học; vấn đề nhân cách trong tâm lý học, cái xã hội là cái sinh học trong sự quy định tâm lý con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   294 p hce 25/07/2022 44 0

 • Ebook Lịch sử Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Lịch sử Tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Tâm lí học thực nghiệm, tâm lí học thú vật, tâm lý học vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   76 p hce 25/07/2022 53 0

 • Ebook Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lịch sử Tâm lý học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của 3 chương cuối bao gồm: Tâm lí học bệnh lí và phương pháp lâm sàng, tâm lí học trẻ em, tâm lí học xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   63 p hce 25/07/2022 52 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7...

   144 p hce 25/07/2022 61 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, PGS.TS. Phạm Công Đoàn (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7...

   164 p hce 25/07/2022 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số