Phiếu khảo sát bạn đọc về nhu cầu sử dụng website Thư viện số của Trung tâm Thông tin - Thư viện http://hce.tailieu.vn

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Kinh tế Huế rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực và ý kiến đóng góp của Quý độc giả về chất lượng hoạt động của Trung tâm cũng như sự cần thiết của website http://hce.tailieu.vn của TT TT-TV.

Những ý kiến này là cơ sở để TTTT-TV xem xét tiến hành duy trì website http://hce.tailieu.vn
Chi tiết

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số