Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3): Phần 2

Ebook Lịch sử thế giới (Tập 3) - Phần 2 trình bày hai nội dung chính, đó là: Trung Hoa Nhà Minh - Nhà Thanh (Từ Thuận Trị đến Càn Long), Nhật Bản lược sử từ khởi thủy đến thời Mạc Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.