Ebook Những trang sử vẻ vang I: Phần 2

Phần 2 của ebook "Những trang sử vẻ vang I" gồm có những chủ đề chính sau: Xin chém đầu tôi rồi hãy hàng; Vì nước quên thù riêng; Vì nước quên thù nhà; Lời thề anh hùng; Anh hùng tí hon; Quê mùa hơn học thức;... Mời các bạn cùng tham khảo.