• Giáo trình môn Kinh tế nông nghiệp - NXB Hà Nội

  Giáo trình môn Kinh tế nông nghiệp - NXB Hà Nội

  Giáo trình môn Kinh tế nông nghiệp cung cấp cho bạn đọc những nội dung sau: Nhập môn kinh tế nông nghiệp, hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam, những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực nông nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   405 p hce 29/03/2019 33 0

 • Bài giảng Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư - Trương Quang Hùng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lý thuyết về chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư", cụ thể như: Giả thuyết tiêu dùng của J. M. Keynes, fisher và sự lựa chọn tiêu dùng liên thời gian, thu nhập kỳ vọng và chi tiêu tiêu dùng, lãi suất thực và chi tiêu tiêu dùng, đầu tư cố định kinh doanh

   22 p hce 29/03/2019 46 0

 • Bài giảng Lý thuyết về cầu tiền - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Lý thuyết về cầu tiền - Trương Quang Hùng

  Bài giảng này tập trung vào 2 vấn đề chính như: Cầu tiền được quyết định như thế nào, cần tiền có ổn định theo thời gian không. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng giảng.

   15 p hce 29/03/2019 36 0

 • Bài giảng Mô hình IS-LM - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Mô hình IS-LM - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Mô hình IS-LM do Trương Quang Hùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cơ cấu của mô hình IS-LM, thị trường hàng hóa và đường IS, đường tổng cầu, cân bằng thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ và đường LM,...

   47 p hce 29/03/2019 35 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, sự co dãn của cầu, co dãn điểm và co dãn khoảng, phương pháp đánh giá độ co dãn cầu, các trường hợp cụ thể về co dãn,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hce 29/03/2019 33 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 3 do TS. Hoàng Văn Hoan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lý thuyết sản xuất đặt nền móng cho lý thuyết cung, việc ra quyết định quản lý liên quan đến 2 loại quyết định sản xuất.

   34 p hce 29/03/2019 26 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Chương 5 trình bày về "Hành vi của hãng trong các cấu trúc thị trường". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các cấu trúc thị trường, các đặc điểm của các cấu trúc thị trường khác nhau, cạnh tranh hoàn hảo, quyết định sản xuất của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo,...

   54 p hce 29/03/2019 36 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 trình bày các nội dung sau:Kinh tế quản lý là gì, bản chất của kinh tế học quản lý, các vấn đề ra quyết định quản lý, lý thuyết doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   15 p hce 29/03/2019 33 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các chi phí trong ngắn hạn, đồ thị các chi phí ngắn hạn, hàm chi phí trong dài hạn, quyết định sản lượng của doanh nghiệp, lựa chọn mức sản lượng, lợi thế kinh tế theo quy mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hce 29/03/2019 32 0

 • Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Hoan

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định giá sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định giá trong các cấu trúc thị trường, định giá sản phẩm mới, định giá cộng chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hce 29/03/2019 32 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về sự ra đời và phát triển của thống kê học, đối tượng nghiên cứu của thống kê, phương pháp nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hce 29/03/2019 35 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Thu thập thông tin thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin thống kê, phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu, kế hoạch thu thập thông tin, sai số trong thu thập số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hce 29/03/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số