• Ebook Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế: Phần 1

  Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mạng viễn thông quốc tế của Việt Nam, cấu trúc mạng viễn thông quốc tế, đặc điểm của mạng viễn thông quốc tế, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   63 p hce 31/07/2020 13 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế" trình bày các nội dung về hỏi - đáp sử dụng các dịch vụ viễn thông quốc tế, các dịch vụ thuê bao tự quay trực tiếp đi quốc tế, các dịch vụ điện thoại có sự trợ giúp của điện thoại viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p hce 31/07/2020 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 "Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức như: Các giả thiết cơ bản của mô hình, mô hình hồi quy 3 biến, ước lượng các tham số, cách diễn giải hệ số hồi qui riêng, độ chính xác của các ước lượng OLS,...

   47 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2, trình bày các nội dung sau: Giới thiệu mô hình hồi qui, Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS),...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Chương 4 trình bày về "Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đơn biến". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân bố xác suất của các ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về phương sai của nhiễu, kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy, các tổng bình phương độ lệch,...

   35 p hce 31/07/2020 4 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 - ThS. Trần Thị Kiều Minh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 - ThS. Trần Thị Kiều Minh

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 1 do ThS. Trần Thị Kiều Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các lý thuyết kinh tế về hành vi người tiêu dùng, ước lượng và dự đoán cầu,..

   73 p hce 31/07/2020 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, trình bày dữ liệu thống kê, điều tra chọn mẫu.

   131 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đa biến", cụ thể như: Phân bố xác suất của các ước lượng OLS, kiểm định đa ràng buộc tuyến tính, kiểm định F cho toàn bộ hệ số hồi quy, kiểm định tổ hợp tuyến tính về hệ số hồi quy,...

   22 p hce 31/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Lê Phương

  Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế", cụ thể như: Con người ra quyết định như thế nào, con người tương tác với nhau ra sao, cách thức vận hành của tổng thể nền kinh tế.

   19 p hce 31/07/2020 6 0

 • Phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

  Phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

  Bài viết Phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trình bày: Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm cho nền kinh tế thế giới có nhiều biến đổi sây sắc về cơ cấu, chức năng và cả phương thức hoạt động, tạo ta bước ngoặt mới cho sự phát triển kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hce 31/07/2020 4 0

 • Cải tổ các định chế tài chính quốc tế

  Cải tổ các định chế tài chính quốc tế

  Bài viết Cải tổ các định chế tài chính quốc tế trình bày: Tính tất yếu khách quan; Kế hoạch cải tổ hệ thống tài chính quốc tế của EU,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hce 31/07/2020 6 0

 • Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài viết Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trình bày: Quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đạt được nhiều thành công và cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: Chất lượng tăng trưởng chưa cao; cơ cấu kinh tế chưa...

   6 p hce 31/07/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số