• Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 2 trình bày các nội dung về lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   42 p hce 28/08/2014 170 6

 • Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 - Trịnh Hoàng Hiệp

  Bài giảng môn Kinh tế vi mô: Phần 1 trình bày tổng quan về kinh tế vi mô, cầu cung và giá cả thị trường. Sau mỗi chương có bài tập tham khảo để sinh viên củng cố lại kiến thức được học. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   31 p hce 28/08/2014 139 4

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Đình Kháng

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - PGS.TS. Nguyễn Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Đình Kháng

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học và cao đẳng gồm 3 phần. Phần mở đầu giới thiệu các kiến thức nhập môn kinh tế chính trị. Phần thứ nhất trình bày những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. Phần thứ 2 trình bày...

   198 p hce 28/08/2014 375 2

 • Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực của Đại học Mở TP Hồ Chí Minh gồm 6 chương trình bày tổng quan về quản trị nhân lực. Phân tích công việc và hoạch định nhân lực.

   112 p hce 28/08/2014 212 17

 • Ebook Văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam do NXB Lao động - Xã hội xuất bản cung cấp các văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam. Nội dung sách gồm: Báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, biểu cam kết về hàng hoá, biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

   1035 p hce 28/08/2014 84 2

 • Ebook Kế toán chi phí - ThS Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí - ThS Bùi Văn Trường

  Nội dung của cuốn sách gồm 2 phần chính, sách chủ yếu tóm tắt nội dung lý thuyết, thiết kế các công thức tính đối với những nội dung cần tính toán, giới thiệu những bài tập căn bản tương ứng cho từng phần, các bài tập mang tính tổng hợp và cung cấp bài giải của các bài tập đó. Phần bài tập bao gồm cả bài tập trắc nghiệm giúp sinh viên...

   212 p hce 28/08/2014 681 47

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán - TS. Trần Phước

  Giáo trình Nguyên lý kế toán - TS. Trần Phước

  Giáo trình Nguyên lý kế toán của TS. Trần Phước trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán, được sử dụng để thu thập, xử lý, kiếm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người có nhu cầu sử dụng thông tin. Ngoài ra giáo trình cũng tóm tắt phương pháp thực hiện các công việc kế...

   220 p hce 28/08/2014 713 19

 • Ebook Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 2 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 2 trình bày các nội dung về Thuế suất tối - huệ - quốc (Thuế suất ưu đãi). Quyển này gồm các phần sau: Phần I - Thuế suất tối huệ quốc, phần II - biểu cam kết cụ thể về dịch vụ, phần III - các nhượng bộ phi thuế, phần IV - các sản phẩm nông nghiệp: Cam kết hạn chế trợ cấp, Lộ trình xóa bỏ thuế nhập...

   817 p hce 28/08/2014 95 2

 • Ebook Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Tiến trình gia nhập WTO: Quyển 1 - NXB Lao động - Xã hội

  Ebook Tiến trình gia nhập WTO - Quyển 1: Toàn văn báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO gồm 2 phần bao gồm phần báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và phần phụ lục. Phụ lục I gồm các luật, quy định và các thông tin khác được Việt Nam cung cấp cho ban công tác. Phụ lục 2 gồm các danh mục, số liệu và thông tin liên quan.

   259 p hce 28/08/2014 130 2

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Nguyễn Thế Hưng

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Nguyễn Thế Hưng

  Cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán" giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập, nghiên cứu về hệ thống thông tin trên kế toán. Sách gồm những nội dung chính như sau: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, cơ sở dữ liệu, các chu trình kế toán, kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế...

   348 p hce 28/08/2014 629 23

 • Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng - Phan Thị Thanh Hà (Chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng - Phan Thị Thanh Hà (Chủ biên)

  Mục tiêu chính của giáo trình này là giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng trong nền kinh tế thị trường, hiểu được hệ thống ngân hàng và sự hoạt động của nó, hiểu được thị trường tiền tệ và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận thức các...

   102 p hce 28/08/2014 151 6

 • Giáo trình Điều khiển học kinh tế - PGS.TS. Bùi Minh Trí

  Giáo trình Điều khiển học kinh tế - PGS.TS. Bùi Minh Trí

  Điều khiển học kinh tế là một khoa học nghiên cứu và áp dụng các tư tưởng phương pháp của lý thuyết Hệ thống và Điều khiển học vào kinh tế. Cuốn Giáo trình Điều khiển học kinh tế do PGS.TS. Bùi Minh Trí biên soạn, nội dung của cuốn giáo trình gồm 6 chương trình bày về: Lý thuyết hệ thống và các mô hình kinh tế, kinh tế học và hệ thống kinh...

   213 p hce 28/08/2014 267 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số