• Bài giảng Kinh tế vĩ mô Trường Đại Học Nông Lâm

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô Trường Đại Học Nông Lâm

  Kinh tế học vĩ mô là môn học chuyên nghiên cứu về các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Dưới đây là giáo trình Kinh tế vĩ mô dành cho các bạn sinh viên và giảng viên đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo và học tập.

   60 p hce 18/10/2013 798 24

 • Bài giảng Kinh tế công cộng (Public Economics)

  Bài giảng Kinh tế công cộng (Public Economics)

  Tài liệu tham khảo bộ môn kinh tế học về kinh tế công cộng. Phát triển theo định hướng XHCN đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội. Trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế kinh tế, thành tựu tăng.kinh tế đối ngoại của một quốc gia là 1 bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ...

   87 p hce 18/10/2013 592 23

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - Th.S Dương Hải Hà

  Bài giảng Quản trị chất lượng - Th.S Dương Hải Hà

  Bài giảng Quản trị chất lượng của Th.S Dương Hải Hà cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, các phương pháp quản lý chất lượng, các công cụ, kỹ thuật sử dụng trong quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong các doanh nghiệp.

   183 p hce 27/12/2014 655 22

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - Hoàng Văn Thắng

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - Hoàng Văn Thắng

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 trình bày các kiến thức về ma trận – định thức như các khái niệm cơ bản về ma trận, các dạng ma trận, các phép biến đổi ma trận.

   230 p hce 21/12/2014 553 19

 • Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực của Đại học Mở TP Hồ Chí Minh gồm 6 chương trình bày tổng quan về quản trị nhân lực. Phân tích công việc và hoạch định nhân lực.

   112 p hce 28/08/2014 449 18

 • Bài giảng kinh tế lượng

  Bài giảng kinh tế lượng

  Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế . Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết...

   82 p hce 18/10/2013 847 17

 • Bài giảng Kế toán thuế - Nguyễn Đình Chiến

  Bài giảng Kế toán thuế - Nguyễn Đình Chiến

  Bài giảng Kế toán thuế trình bày kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   169 p hce 24/09/2015 965 16

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: bản chất của quản trị, khái niệm quản trị chiến lược, các nguyên lý chiến lược, mô hình quản trị chiến lược, các cấp chiến lược.

   29 p hce 31/03/2015 867 11

 • Bài giảng Kinh tế lượng - TS. Lê Tấn Nghiêm

  Bài giảng Kinh tế lượng - TS. Lê Tấn Nghiêm

  Thuật ngữ "Econometrics" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học" hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hơn là "Kinh tế lượng". Theo Maddala: Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.

   55 p hce 18/10/2013 487 10

 • Bài giảng Kinh tế phát triển

  Bài giảng Kinh tế phát triển

  Tài liệu tham khảo kinh tế phát triển. Tài liệu Giáo trình kinh tế Phát triển của P.Giáo sư tiến sỹ Phan Thúc Huân nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên - Chương 2 Phát triển kinh tế hiện. Kinh tế phát triển ở Đông và Đông Nam á Bài tập 6: Bài viết chính sách “Chính sách tiền lương và vấn đề thu nhập của...

   132 p hce 18/10/2013 780 10

 • Bài giảng Marketing căn bản - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng Marketing căn bản - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

  Bài giảng Marketing căn bản của ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến giúp các bạn sinh viên bổ sung thêm những kiến thức căn bản về Marketing với các khái niệm, bản chất, hành vi marketing,... Bài giảng được kết cấu gồm 12 chương được trình bày logic sẽ giúp cho các bạn sinh viên dễ dàng nắm bắt nội dung bài học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   203 p hce 27/12/2014 433 10

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 7 Chiến lược đơn vị kinh doanh và chiến lược chức năng thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương này nhằm: hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng, biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng.

   26 p hce 31/03/2015 532 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số