• Đề thi môn PR

  Đề thi môn PR

  Hãy cho biết 5 lý do vì sao ngày nay doanh nghiệp cần làm PR? Theo Anh (Chị) các hoạt động PR ngày nay có thể thay thế cho quảng cáo được không? Theo tôi thì không thay thế được hoàn toàn quảng cáo, bởi vì quảng cáo cũng có những mặc tích cực của nó mà PR không thể thay thế được như quảng cáo có khả nănag nhanh chóng giới thiệu được sản phẩm...

   20 p hce 18/10/2013 2549 4

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 (Chỉ số) - ThS. Nguyễn Minh Thu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 (Chỉ số) - ThS. Nguyễn Minh Thu

  Trong chương chỉ số, ThS. Nguyễn Minh Thu sẽ giới thiệu đến người học các nội dung sau đây: Khái niệm chung về phương pháp chỉ số, phương pháp xây dựng chỉ số, hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   23 p hce 26/12/2014 1983 3

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Chương 1 Các vấn đề chung của thống kê thuộc Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế có kết cấu nội dung trình bày về các khái niệm và vai trò của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, quá trình nghiên cứu thống kê. Tham khảo bài giảng sẽ giúp người học nắm được các kiến thức về nguyên lý thống kê một cách khái quát nhất.

   40 p hce 26/12/2014 1809 6

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống do PGS.TS. Phan Huy Khánh biên soạn cung cấp những kiến thức về: khái niệm về hệ thống thông tin quản lý, các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống, phân tích hiện trạng, phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hóa, mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp lùi, xây dựng mô hình logic dữ...

   170 p hce 26/12/2014 1644 4

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Quản trị hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Quản trị hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Đánh giá mối quan hệ giữa việc chi phí thực hiện HTTT với lợi ích có được, đánh giá các giải pháp đối với việc định vị các chức năng HTTT trong một tổ chức, đánh giá các thuận lợi và hạn chế của việc thuê ngoài, áp dụng các khái niệm quản trị HTTT vào quản lý các chức năng của HTTT trong...

   12 p hce 21/09/2016 1315 2

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 2 Mô hình I/O, chương học này trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về mô hình I/O, mô hình I/O của Việt Nam, ví dụ, phương pháp luận xây dựng mô hình I/O, mô hình I/O dạng hiện vật, mô hình I/O dạng giá trị.

   43 p hce 26/12/2014 1146 3

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Sau khi kết thúc chương 1 của Bài giảng Thống kê ứng dụng người học có thể nắm được một số kiến thức về thống kê, phân loại được các lĩnh vực của thống kê, nắm được tầm quan trọng của thống kê đối với hoạt động kinh doanh và kinh tế, kể tên và nêu được định nghĩa của một số thuật ngữ thường dùng trong thống kê.

   19 p hce 26/12/2014 1063 3

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 1 Phân tích mô hình toán kinh tế, nội dung trình bày trong chương này gồm: Các khái niệm cơ bản, phương pháp phân tích mô hình toán kinh tế, phân tích mô hình toán kinh tế và bài tập.

   28 p hce 26/12/2014 1046 3

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Có nội dung chính trình bày về: phân tổ thống kê, một số phương pháp tổng hợp thống kê. Chương 2: Tổng hợp thống kê kinh tế thuộc Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế sẽ giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng nhất.

   39 p hce 26/12/2014 1043 4

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 Các vấn đề chung của thống kê, trình bày các nội dung sau: Khái niệm và vai trò của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, quá trình nghiên cứu thống kê,....

   36 p hce 28/09/2018 996 1

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Mô hình tối ưu tuyến tính (QHTT), cùng tìm hiểu kiến thức trong chương này với các nội dung trình bày sau: Thí dụ mở đầu, mô hình bài toán QHTT, các tính chất chung của bài toán QHTT, phương pháp đơn hình, bài toán đối ngẫu.

   67 p hce 26/12/2014 969 3

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 (Phân tích dãy số thời gian) - ThS. Nguyễn Minh Thu

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 (Phân tích dãy số thời gian) - ThS. Nguyễn Minh Thu

  Trong chương 6 (Phân tích dãy số thời gian) này các bạn sẽ được tìm hiểu về: Khái niệm chung về dãy số thời gian, phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian, một số phương biểu diễn xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng, một số phương pháp dự toán ngắn hạn thường dùng trong thống kê.

   19 p hce 26/12/2014 854 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số