• Bài tập Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu

  Bài tập Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu

  Tài liệu bao gồm các dạng bài tập kế toán tài chính dành cho các bạn Sinh Viên chuyên ngành kinh tế nói chung và kế toán nói riêng. Trong đó, phần chủ yếu là chương kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả... Hy vọng bài tập này sẽ giúp các bạn sinh viên củng cố thêm kiến thức trong quá trình học môn kế toán.

   73 p hce 18/10/2013 282 5

 • Tuyển tập bài tập môn kế toán

  Tuyển tập bài tập môn kế toán

  Trong nghiệp vụ Kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh.Bài tập chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu.1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì? Trình bày đặc điểm hình thành, sự...

   58 p hce 18/10/2013 136 8

 • Kế Toán Tài chính Doanh Nghiệp

  Kế Toán Tài chính Doanh Nghiệp

  Theo quy định của Luật Kế toán (điều 48) được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua này 17/6/2003, yêu cầu doanh nghiệp phải “Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán”.

   140 p hce 18/10/2013 110 6

 • Lý thuyết kế toán tài chính

  Lý thuyết kế toán tài chính

  Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Các đơn vị bên ngoài cần thông tin này thường bao gồm các cổ đông, cơ quan chức năng như thuế, thanh tra... Các chủ nợ, ngân hàng... Và chủ...

   266 p hce 18/10/2013 433 5

 • Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính

  Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Các đơn vị bên ngoài cần thông tin này thường bao gồm các cổ đông, cơ quan chức năng như thuế, thanh tra,... Các chủ nợ, ngân hàng... Và chủ yếu...

   73 p hce 18/10/2013 177 11

 • 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính giúp cho các học viên, những cán bô công nhân viên làm trong ngành kế toán dễ dàng nắm bắt được những qui định chung của ngành tài chính kế toán để dễ dàng trong làm việc và học tập tốt nhất.

   92 p hce 18/10/2013 151 9

 • Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính là tài liệu dành cho các sinh viên các khối ngành kinh tế và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán. Bài tập kế toán tài chính đi từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn có thể nắm bắt được kiến thức hiệu quả nhất.

   39 p hce 18/10/2013 201 23

 • Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

  Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

  Trong nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Qua đó, tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính sẽ giúp thêm các bạn củng cố lại lý thuyết đã học. Chúc các bạn thành công!

   58 p hce 18/10/2013 161 3

 • Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

  Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

  Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Qua đó, tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính sẽ giúp thêm các bạn củng cố lại lý thuyết đã học. Chúc các bạn thành công!

   23 p hce 18/10/2013 131 7

 • Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh, PGS.TS. Phạm Thị Quý (đồng chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh, PGS.TS. Phạm Thị Quý (đồng chủ biên)

  Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi Antoine de Montchrétien trong tác phẩm Traité d'économie politique. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hi Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"

   433 p hce 18/10/2013 147 3

 • Nền kinh tế Mở

  Nền kinh tế Mở

  Từ trước đến giờ chúng ta chỉ mới nói đến xuất khẩu và nhập khẩu như là một nguồn của những cú sốc. Chúng ta chưa phân tích yếu tố nước ngoài ở mức độ chi tiết. Chúng ta chưa giải thích điều gì ảnh hưởng đến xuất khẩu ròng ở mức độ chi tiết, ngoại trừ việc nói tóm tắt về thu nhập của thế giới ảnh hưởng đến xuất...

   30 p hce 18/10/2013 109 2

 • Giáo trình kinh tế chính trị

  Giáo trình kinh tế chính trị

  Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế chính trị dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế. Chính trị hay Chánh trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Nếu quan niệm rằng chính...

   209 p hce 18/10/2013 125 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số