• Vai trò của thống kê kinh tế chưa được quan sát trong việc đánh giá lại quy mô GDP

  Vai trò của thống kê kinh tế chưa được quan sát trong việc đánh giá lại quy mô GDP

  Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product - GDP) là một chỉ tiêu thống kê phản ánh tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Phương pháp sản xuất là phương pháp cơ bản được sử dụng để ước lượng GDP. Với phương pháp này, chất lượng chỉ tiêu GDP phụ thuộc lớn vào mức độ bao phủ thống kê của các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế...

   3 p hce 29/09/2020 28 0

 • Thực trạng về thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của phòng Thống kê cấp huyện

  Thực trạng về thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của phòng Thống kê cấp huyện

  Nội dung của bài viết trình bày thực trạng về thu thập tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của Phòng Thống kê cấp huyện; thực trạng về việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của Phòng Thống kê cấp huyện hiện nay; những mặt còn tồn tại, bất cập trong việc thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê về...

   6 p hce 29/09/2020 15 0

 • Sự kết nối thống kê kinh tế với mọi người: Vai trò cho các nguồn dữ liệu thay thế?

  Sự kết nối thống kê kinh tế với mọi người: Vai trò cho các nguồn dữ liệu thay thế?

  Để thống kê chính thức có thể triết xuất được các giá trị phân tích từ dữ liệu lớn, thì cần phải được hướng dẫn chặt chẽ bởi các nhà hoạch định chính sách thống kê với mục tiêu phương pháp luận thực tế và thu hẹp các khoảng trống dữ liệu giữa các lĩnh vực khác nhau. Để minh họa điều này, bài viết đã đưa ra lý luận nhằm nhấn...

   18 p hce 29/09/2020 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số