• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (Dành cho bậc đại học, không chuyên lý luận chính trị) cung cấp đến các bạn với những kiến thức đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư và quan hệ lợi ích trong nền...

   235 p hce 27/10/2020 89 0

 • Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Gửi đến các bạn tài liệu Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tài liệu gồm có 689 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi học phần này. Để hiểu rõ hơn về nội dung câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   57 p hce 31/08/2020 79 1

 • Bài tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2)

  Bài tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Chủ nghĩa Mác-Lênin 2)

  Bài tập "Kinh tế chính trị Mác-Lênin" gồm 27 câu hỏi bài tập ôn thi về kinh tế chính trị phần thặng dư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và ôn thi.

   9 p hce 31/08/2020 78 1

 • Tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin được biên soạn theo dạng hỏi - đáp, tài liệu có tổng cộng hơn 50 câu hỏi sẽ rất bổ ích đối với quá trình ôn tập, chuẩn bị kỳ thi dành cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

   37 p hce 31/08/2020 65 1

 • Một số khía cạnh kinh tế chính trị học trong phân bổ và chuyển giao giao ngân sách ở Việt Nam

  Một số khía cạnh kinh tế chính trị học trong phân bổ và chuyển giao giao ngân sách ở Việt Nam

  Bài viết chỉ ra những nhân tố tác động đến việc phân bổ ngân sách cho các địa phương ở Việt Nam trong giai đoạn 2004-2016 - thời kỳ hiệu lực của Luật Ngân sách năm 2002. Kết quả phân tích định lượng cho thấy các tiêu chí về hiệu quả và công bằng được quan tâm, nhưng các yếu tố về kinh tế chính trị học cũng có tác động. Mời các bạn tham...

   20 p hce 31/08/2020 58 2

 • Đề cương môn học Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

  Đề cương môn học Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

  Nội dung của đề cương bao gồm: tổng quan về môn học; các chuyên đề môn học; khái quát về kinh tế chính trị Mác-Lê nin; học thuyết giá trị thặng dư của Các Mác & ý nghĩa thời đại; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

   65 p hce 31/08/2020 71 1

 • Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiền và Ngân hàng - Trương Quang Hùng

  Bài giảng giúp người học hiểu về "Tiền và Ngân hàng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tiền là gì, chức năng của tiền, đo lường tiền, các tác nhân chính trong quá trình cung tiền, ngân hàng thương mại, bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại,...

   50 p hce 31/07/2020 77 1

 • Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Chu kỳ kinh tế trình bày các nội dung sau: Chu kỳ kinh tế là gì, lý thuyết về chu kỳ, lý thuyết phái cổ điển, cân bằng tổng quát cổ điển, lý thuyết của keynes, pha thu hẹp của phái cổ điển mới, chu kỳ kinh doanh thực,...

   54 p hce 31/07/2020 73 1

 • Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

  Chương 1 trình bày về "Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiệu quả của thị trường cạnh tranh, chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu, trợ giá và hạn ngạch sản xuất, thuế và trợ cấp, hạn ngạch và thuế nhập khẩu, hạn ngạch và thuế xuất khẩu.

   30 p hce 31/07/2020 89 1

 • Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Bài giảng Chương 2: Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

  Chương 2 giúp người học hiểu về "Vận dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tác động thay thế và tác động thu nhập, đường cầu thông thường và đường cầu đền bù, phân tích các chương trình trợ cấp, phân tích mô hình lao động – nghỉ ngơi để giải thích bản chất đường cung về lao động, mô...

   36 p hce 31/07/2020 88 1

 • Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Bài giảng Chương 3: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lựa chọn trong điều kiện rủi ro", cụ thể như: Mô tả rủi ro, sở thích về mức độ rủi ro, giảm nhẹ rủi ro, cầu về tài sản có rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hce 31/07/2020 85 1

 • Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

  Bài giảng Tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính - Trương Quang Hùng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mối quan hệ giữa tiết kiệm và chi tiêu đầu tư, vai trò của hệ thống tài chính trong chuyển quỹ tiết kiệm sang chi tiêu đầu tư, hệ thống tài chính và khủng hoảng tài chính, vấn đề chính sách đối với khủng hoảng.

   42 p hce 31/07/2020 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số